Ladda ned dokumentet: Förslag till innehållsförteckning Delprojekt 1 2006-10-14. Röd text i dokumentet avser text som är skrivet. Lämna gärna kommentarer till dokumentet efter läsning.  

Annonser

Syfte med Delprojekt 1

oktober 15, 2006

Delprojektet Redovisning av inredning, syftar till en fördjupning av materialet och kan ses som en motsvarighet till Bygghandlingar 90 del 4, Redovisning av Hus och del 6 Redovisning av ombyggnad. Redovisning av inredning är också tänkt som uppföljning av Byggnadsstyrelsens rapport 138, ”Redovisning av Inredning” från 1976.